Buon anno

Auguri de Bonagnu a tutti quanti e a te Brigante,

 

ricurdandu nata bella usanza

 

degliu nostu paesellu: “Triugliu”.

 

 

GLIU TOCCU DE CAPUDAGNU


Solevanu gliantichi cumpari triulesi,


gliu iornu dell’urdema degliagnu


bussà tre vote


agliu purtonu della casa


degliu Sangiuvagnu,


cu nu begliu toccu


de lena davvrivu,


ncoppa le spalle.

“ Bonì, Bonagnu,


chistu è gliu toccu de capudagnu,


chistu e auti pe centagni,


auguri a tuttu gliu gnoru


nucleu famigliaru,


cumpresu nore, ienneri e neputi


de bona finu e bonu principiu d’agnu”.

Se gliu cumparu aggradiva


e gliu purtunu rapriva:


“Cummà, cummà Cuncettina,


subbutu, subbutu, apprepara


na giarra e nu fiascu


de vinu della Jagna,


chigliu russu, che venutu


propriu bonu chistagnu,


nu panugliu de panu friscu


e na catena de sauccia,


chella tosta e affumicata,


accussì la gustamu e


la magnamu tutti quanti.


Aspettannu, doppu l’agnu novu,


tra na fella de panu friscu,


abbrustulita sugli tizzunu,


cu nu filu dogliu delle pissiunu


di Mummaranu o Punzanegliu


e nu bicchiuru de vinu bonu,


preamu chistu picculu


che sta arrivannu.

Accussì sia nu pocu chiu bonu,


di chigliu che se n’è andatu,


almenu chesta è la speranza,


che ci auguriamu ogni agnu


nel farci gliauguri


gliu principiu degliagnu.Trivio 30.12.2012

Dino

{jcomments on}